Konzumenty

Rozdeľ konzumenty do skupín podľa typu potravy.
vlk.jpg
rys.jpg
liska.jpg
clovek.jpg
maco.jpg
masur.jpg
kon.jpg
krava.jpg
ovca.jpg