Nekvitnúce byliny

polytrichum.jpgmach - ploník obyčajný
plagiomnium.jpgmach - merík príbuzný
sphagnum.jpgmach - rašelinník močiarny
leucobryum.jpgmach - bielomach sivý
dryopteris.jpgpapraď - papraď samčia
equisetum.jpgprasličky - praslička lesná