Muchotrávka


zdroje: Prírodopis pre 5. ročník základných škôl, www.wikipedia.sk
amanita_phalloides.jpgNaša najjedovatejšia huba je .
Jej telo tvorí a plodnica.
Na plodnici rozozoznávame hlúbik a .
Na spodku klobúka sú .
Lupene mladých húb zakrýva , ktorého zvyšky utvoria .
Mladú plodnicu obaľuje , ktorej zvyšky na spodku hlúbika tvoria .
Huby sa rozmnožujú .
amanita.jpg