1               
            2                 
              3               
4                             
    5                         
                           
          6                   
          7                   
      8                       
              9               
            10                 

1. ??? popolavá
2. ??? biely
3. kačica ???
4. ??? veľký
5. ??? perie
6. hus ???
7. ??? chochlatá
8. kúdelníčka ???
9. ??? močiarna
10. ??? riečny