1          
   2            
 3              
  4             
     5          
  6             
     7          
    8           
     9          
     10          
11               

1. Červený obrúčkavec, ktorý je potravou rýb.
2. Časť prvého páru končatín raka.
3. Živočích, ktorý škodí hostiteľovi.
4. Konce tela pijavice.
5. Čo slúži na plávanie dafnii?
6. Článkovaný živočích, ktorý sa živí krvou.
7. Životné prostredie kôstkovky.
8. Slimák, ktorý žije v blízkosti vodnej hladiny.
9. Vodný pavúk.
10. Kôrovec s vidlicovitými výbežkami.
11. Chráni telo raka.