1         
  2           
 3            
  4           
5             
 6            
 7            
    8         

1. Aké bunky má na ramenách nezmar?
2. Ako sa nazýva farbivo potrebné pre fotosyntézu?
3. Prvok, ktorý nemá stály tvar tela.
4. Organizmy, ktoré vytvárajú vodný kvet.
5. Čo slúži na pohyb červenoočku?
6. Čo tvorí potravu črievičky?
7. Ako nazývame skupinu buniek váľača?
8. Sladkovodný, mnohobunkový živočích, dlhý asi 1 cm.