Chovateľsky významné vtáky

Test

Doplň a vyber správne odpovede.