Blízki spoločníci človeka

Ako sa nazýva zviera, z ktorého bol vyšľachtený pes domáci?
vlk sivý
Ako sa nazýva usporiadaná skupina, v ktorej žijú psovité mäsožravce?

svorka
Ako loví svoju korisť pes?
prenasledovaním
Medzi aké psie plemená patria pudlík, špic a kólia?spoločenské plemená
Medzi aké psie plemená patria fúzač, jazvečík a foxteriér?lovecké plemená
Medzi aké psie plemená patria čuvač, bernardín a nemecký ovčiak?pracovné plemená
Ako sa nazýva zviera, z ktorého bola vyšľachtená mačka domáca?

mačka plavá
Ako loví svoju korisť mačka?skokom
Aké pazúry má mačka?
vtiahnuteľné
Ako sa nazýva smrteľné ochorenie, ktoré môžu prenášať psy?besnota
Ako sa nazýva parazitický hmyz, ktorý sa môže preniesť zo psa na človeka?blcha
Uveď príklad plemena mačky domácej.perzská, siamská mačka
Ktoré hlodavce sa chovajú v domácnostiach?
králiky, morčatá a škrečky
Ktorý vedný odbor sa zaoberá chovom živých organizmov v akváriu?
akvaristika
Ktoré cudzokrajné vtáky sa chovajú v klietkach a voliérach?papagájce, korely a kanáriky