Objavujeme chémiu v našom okolí

Doplňovacie cvičenie

zdroje: Chémia pre 6. ročník základných škôl
Chémia je veda. Jej cieľom je skúmať a ich na iné látky. Mnoho látok sa získava z (kamenná soľ, železná ruda, drevo, vápenec, ropa, uhlie, vzduch, voda a iné), no väčšinu pripravujú v chemických . Potom sa vyrábajú v chemických , sú to plasty, hnojivá, farby, lieky, papier a pod., ale aj rôzne - kyslík, dusík, vodík a iné. Viaceré prírodné suroviny sú , preto ich musíme využívať hospodárne. Niektoré odpadové látky sa dajú využiť znovu na spracovanie ako tzv. suroviny. Spracovanie odpadových látok sa nazýva .