Prírodné suroviny

Priraďovacie cvičenie

zdroje: Chémia pre 6. ročník základných škôl