Výstražné značky

image1.jpgbiologické nebezpečenstvo
image2.jpgnebezpečenstvo úrazu elektrinou
image3.jpgnebezpečenstvo požiaru
image4.jpgnebezpečenstvo otravy - zadusenia
image5.jpgnebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie
image6.jpgnebezpečenstvo látky podporujúcej horenie
image7.jpgnebezpečenstvo výbuchu
image8.jpgnebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok
image9.jpgnebezpečenstvo poleptania
image10.jpgnebezpečné pre životné prostredie