Základné stavebné častice hmoty

zdroje: Chémia pre 6. ročník základných škôl
ao.png
mo2.png
ah.png
mh.png
ac.png
ahe.png
mh2o.png
mco2.png
mno.png
mno2.png
mc2h5oh.png
mso2.png
mso3.png
mnacl.png