Základné stavebné častice hmoty

zdroje: Chémia pre 6. ročník základných škôl
ao.pngatóm kyslíka
mo2.pngmolekula kyslíka
ah.pngatóm vodíka
mh.pngmolekula vodíka
ac.pngatóm uhlíka
ahe.pngatóm hélia
mh2o.pngmolekula vody
mco2.pngmolekula oxidu uhličitého
mno.pngmolekula oxidu dusnatého
mno2.pngmolekula oxidu dusičitého
mc2h5oh.pngmolekula etanolu
mso2.pngmolekula oxidu siričitého
mso3.pngmolekula oxidu sírového
mnacl.pngmolekula chloridu sodného