Laboratórna filtračná aparatúra

zdroje: Chémia pre 6. ročník základných škôl 2009
filtracia.png


1. so suspenziou
2.
3. lievik
4. kadička s
5.
6. tyčinka
7. filtračný