Laboratórna kryštalizačná aparatúra

zdroje: Chémia pre 6. ročník základných škôl 2009
odparovanie.png


1. vodná
2. miska s filtrátom
3. vodný kúpeľ
4. sieťka s vložkou
5.
6.