Laboratórna destilačná aparatúra

destilation.png

1. Laboratórny
2.
3. banka (obsahuje zmes)
4. Kruh s azbestovou
5. Plynový
6. Odtok vody
7. Prítok vody
8. Zberná (obsahuje destilát)
9.
10.