zraneného opatrne položiť na tvrdú podložku - zastaviť veľké krvácanie - obnoviť dýchanie a činnosť srdca - pozorne vyšetriť hlavu - ošetriť vonkajšie poranenia - ošetriť vonkajšie poranenia - stabilizovať polohu - zabezpečiť lekársku prvú pomoc
zraneného položiť na chrbát - podložiť hlavu - ošetriť vonkajšie poranenia - zabezpečiť lekársku prvú pomoc
bolesť hlavy - zvracanie - poruchy zraku, reči, tepu, dýchania - výtok z nosa, ucha, úst
bolesť v oblasti chrbtice - poruchy v ohýbaní končatín - poruchy dýchania - poruchy citlivosti (tŕpnutie, vnímanie dotyku ako bolesti)
zabrániť zranenému v pohybe - priložením rúk stabilizovať krk a hlavu - vhodnými predmetmi obložiť telo - zabezpečiť lekársku prvú pomoc
bledá, studená, spotená pokožka - zrýchlené dýchanie a tep - závraty, zvracanie - pocit smädu - poruchy vedomia
ošetriť poranenia - zraneného dať do protišokovej polohy - zabezpečiť 5T - po 3 minútach skontrolovať tep - zabezpečiť lekársku prvú pomoc
v polohe na chrbte ohnúť jednu nohu do ostrého uhla - vzdialenejšiu ruku ohnúť cez žalúdok - bližšiu ruku zasunúť pod sedaciu časť tela - zakloniť hlavu, ústa majú byť čo najnižšie - prevrátiť zraneného na bok