Príznaky pri poranení hlavy, chrbtice a šoku

bolesť hlavy
zvracanie
poruchy zraku, reči, tepu, dýchania
výtok z nosa, ucha, úst
bolesť v oblasti chrbtice
poruchy v ohýbaní končatín
poruchy dýchania
poruchy citlivosti (tŕpnutie, vnímanie dotyku ako bolesti)
bledá, studená, spotená pokožka
zrýchlené dýchanie a tep
závraty, zvracanie
pocit smädu
poruchy vedomia