Oporná a pohybová sústava stavovcov

Vyber a doplň správne odpovede.