Dýchacia sústava stavovcov

Ako sa nazýva základný prejav života, pri ktorom dochádza k výmene kyslíka a oxidu uhličitého?dýchanie
Ako sa nazývajú otvory, ktoré umožňujú rastlinám dýchať?prieduchy
Ktorá skupina bezstavovcov dýcha vzdušnicami?hmyz
Ktorý plyn organizmus prijíma pri dýchaní zo svojho okolia?kyslík
Ktorý plyn sa vylučuje dýchaním?
oxid uhličitý
Ako sa uvoľňuje energia potrebná na životné deje?okysličovaním živín
Ktoré dve chemické látky sú reaktantami v chemickej reakcii dýchania?cukor a kyslík
Ktoré dve chemické látky sú produktami chemickej reakcie dýchania?oxid uhličitý a voda
Aký dýchací orgán používajú ryby?
žiabre
Ako sa nazýva dýchací orgán žubrienky?
žiabre
Aký spôsob dýchania dopĺňa pľúcne dýchanie žiab?
kožné
Ktorý špeciálny dýchací orgán zasahuje do dutých kostí vtákov?
vzdušné vaky
Ako sa nazýva plyn nevyhnutný pre dýchanie?
kyslík
Ako sa nazýva hlavný dýchací sval cicavcov?
bránica
Ktorý zo živočíchov potrebuje viac kyslíka - vrabec alebo užovka?
vrabec (teplokrvný živočích má rýchlejší metabolizmus)
Ktorý zo živočíchov má efektívnejšie pľúca - vlk alebo salamandra?
vlk - je to teplokrvný živočích, salamandra navyše značnú časť kyslíka získa cez kožu
Čo pokrýva žiabre rýb?žiabrové viečka
Ako sa nazýva hlavný dýchací orgán cicavcov?
pľúca
Vymenuj 6 základných časti dýchacej sústavy suchozemských stavovcov.nozdry, hrtan, priedušnica, priedušky, priedušničky a pľúca