Dýchacia sústava stavovcov

stuka.jpg
šťuka severná
ziabr.jpg vnútorné žiabre prikryté viečkami (skrely)
kapor.jpg
kapor obyčajný
ziabr.jpg vnútorné žiabre prikryté viečkami (skrely)
ostriez.jpg
ostriež zelenkavý
ziabr.jpg vnútorné žiabre prikryté viečkami (skrely)
salam.jpg
salamandra škvrnitá
obo.jpg v larválnom štádiu vonkajšie žiabre, neskôr pľúca
rosnic.jpg
rosnička zelená
obo.jpg v larválnom štádiu vonkajšie žiabre, neskôr pľúca
kunka.jpg
kunka žltobruchá
obo.jpg v larválnom štádiu vonkajšie žiabre, neskôr pľúca
jaster.JPG
jašterica krátkohlavá
pla.jpg bohato zriasené pľúca
koryt.jpg
korytnačka močiarna
pla.jpg bohato zriasené pľúca
slepuch.jpg
slepúch lámavý
pla.jpg bohato zriasené pľúca
jastrab.jpg
jastrab lesný
vta.jpg pľúca so vzdušnými vakmi
kudel.jpg
kúdelníčka lužná
vta.jpg pľúca so vzdušnými vakmi
potapka.JPG
potápka chochlatá
vta.jpg pľúca so vzdušnými vakmi
zubr.jpg
zubor lesný
cic.jpg členené pľúca, plúcne mechúriky a komôrky
netopier.jpg
netopier veľký
cic.jpg členené pľúca, plúcne mechúriky a komôrky
koza.jpg
koza domáca
cic.jpg členené pľúca, plúcne mechúriky a komôrky