tajnička: Plyn, ktorý potrebujú všetky živé organizmy na dýchanie.
          1         
         2          
       3            
        4           
5                   
       6            

1. Povrch tela, ktorý slúži na dýchanie žabe počas zimného spánku.
2. Stavovec, ktorý celý život používa žiabre.
3. Tenká cieva, ktorá umožňuje výmenu plynov medzi krvou a tkanivom.
4. Cieva, ktorá vedie krv do srdca.
5. Stavovec, ktorého larva dýcha žiabrami.
6. Stavovec, ktorého dýchacia sústava obsahuje vzdušné vaky.