tajnička: Červené krvné farbivo.
    1          
      2        
       3       
      4        
   5           
     6         
    7          
     8         
   9           
10              

1. Sústava stavovcov, ktorú tvorí krv, srdce a cievy.
2. Cieva, ktorá vedie krv od srdca.
3. Pľúcny krvný obeh.
4. Časť srdca.
5. Telová tekutina, ktorá sa podobá na krvnú plazmu.
6. Cieva, ktorá vedie krv do srdca.
7. Veľký krvný obeh.
8. Stavovec, korého srdce má 1 predieň a 1 komoru.
9. Plyn, ktorý prenášajú červené krvinky.
10. Typ obehovej sústavy stavovcov.