tajnička: Časť močovej sústavy, ktorá spája obličku s mechúrom.
    1         
    2         
3             
   4          
    5         
  6           
  7           

1. Tekutina, ktorá sa tvorí v obličkových kanálikoch.
2. Orgán močovej sústavy.
3. Zbavovanie sa plynných, kvapalných a tuhých látok.
4. Látka, ktorú obsahuje moč a pot. Konečný produkt odbúravania bielkovín.
5. Látka vylučovaná kožou cicavcov.
6. Vylučovací otvor obojživelníkov.
7. Látka, ktorá tvorí 98% moču.