Vylučovanie, močová sústava stavovcov

zdroje: Biológia pre 7. ročník základných škôl, commons.wikimedia.org (autor Scops, 4028mdk09, Marek Szczepanek, Ralf Lotys, Karelj)