Zmyslové orgány stavovcov

Ako sa nazývajú orgány, ktoré zabezpečujú spojenie medzi vonkajším a vnútorným prostredím?
zmyslové orgány
Ako sa nazývajú bunky špecializované na prijímanie podnetov?receptory (zmyslové bunky)
Aké typy podnetov zachytávajú zmyslové bunky?
chemické (chuť, čuch), fyzikálne – mechanické (hmat, sluch), fyzikálne – optické (zrak)
Ako sa nazývajú zmyslové bunky, ktoré reagujú na zmeny chemického zloženia prostredia?

chemoreceptory
Ktorý zmysel umožňuje vnímať plynné látky?čuch
Ktorý zmysel umožňuje vnímať rozpustené chemické látky?chuť
Ktoré zvieratá majú dobre vyvinutý čuch?psy, svine a kone
Čím vnímajú pachy ryby?čuchovými jamkami
Kde majú čuchové bunky umiestnené vtáky a cicavce?v nosovej dutine
Kde sa nachádzajú chuťové poháriky cicavcov?na jazyku
Ako sa nazývajú zmyslové bunky, ktoré reagujú na mechanické podnety?mechanoreceptory
Ktorý zmysel poskytuje informácie o dotyku, teple a bolesti?
hmat
Kde sa nachádzajú u stavovcov miesta najcitlivejšie na hmatové podnety?
na holých miestach (dlane, pery, chodidlá)
Ako sa nazýva zmyslový orgán rýb a lariev obojživelníkov – kanálik so zmyslovými bunkami?

bočná čiara
Ako sa nazýva orgán sluchu?ucho
Ktorý zmysel umožňuje vnímať zvukové vlny?
sluch
Ktoré živočíchy majú najdokonalejší sluch?
netopiere a veľryby
Kde sa nachádzajú receptory rovnováhy u stavovcov?
v uchu
Kde sa nachádzajú receptory, pomocou ktorých stavovce vnímajú stav pohybových ústrojov?
vo svaloch, šľachách a v okolí kĺbov
Ako sa nazývajú zmyslové bunky citlivé na svetlo?
fotoreceptory
Ktorý zmysel vníma svetelné podnety?

zrak
Ako sa nazýva orgán zraku?
oko
Ako sa nazývajú zmyslové bunky, ktoré umožňujú farebné videnie?
čapíky
Ako sa nazývajú zmyslové bunky, ktoré umožňujú čiernobiele videnie za šera?tyčinky