Bielkoviny

tajnička: Iný názov pre organické látky (bielkoviny), ktoré vytvárajú naše kosti a svaly.
         1       
       2         
        3        
     4           
       5         
6                
      7          
      8          

1. Základný životný prejav, ktorý zabezpečujú svaly.
2. Tkanivo, ktoré spája rebrá s hrudnou kosťou.
3. Anorganická látka v kostiach (P).
4. Väzivová blana, ktorá pokrýva povrch kosti.
5. Hmota, v ktorej sa tvoria krvinky.
6. Ako vzniká kosť z chrupky?
7. Anorganická látka v kostiach (kalcium).
8. Pohyblivé spojenia kostí.