Kosti

Kartičky flash

Kartičky slúžia na učenie. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Ak odpovieš správne, zmaž kartičku zo zoznamu. Pokračuj, pokiaľ neodpovieš správne na všetky otázky.
Čo je základnou stavebnou zložkou opornej sústavy?kosti
Čo je základnou stavebnou zložkou pohybovej sústavy?svaly
Ktoré anorganické látky tvoria kosť?vápnik (Ca) a fosfor (P)
Ktoré organické látky tvoria kosť?bielkoviny
Akú vlastnosť dávajú kostiam anorganické látky?pevnosť
Akú vlastnosť dávajú kostiam organické látky?pružnosť
Ako sa nazýva väzivová blana, ktorá pokrýva povrch kosti?okostica
Ako sa nazýva mäkká, tukovitá hmota, ktorá sa nachádza v dlhých kostiach?kostná dreň
Aký význam má kostná dreň?tvoria sa v nej krvinky
Ako sa nazývajú pohyblivé spojenia kostí?kĺby
Ktoré 3 typy tkanív (spojív) tvoria pevné spojenia kostí?chrupka, väzivo a kosť
Ako sa nazýva tkanivo, ktoré tvorí vonkajšiu vrstvu kosti? (jedno z najtvrdších tkanív v tele človeka)súdržné kostné tkanivo
Ako sa nazýva tkanivo, ktoré tvorí riedka sieť kostených trámčekov?hubovité kostné tkanivo
Aké tkanivo spája lebečné kosti švami?väzivo
Aké tkanivo spája rebrá s hrudnou kosťou?chrupka
Aké tkanivo spája krížové stavce?kosť