Kostra končatín

1.png
Aké typy kostí rozlišujeme podľa dĺžky a tvaru na kostre horných a dolných končatín?
1.png A dlhé (stehnová kosť), B krátke (kosti zápästia), C ploché (lopatka) a D nepravidelné (kosť päty)
2.png
Na akú funkciu je prispôsobená kostra hornej končatiny?
2.png na uchopovanie
3.png
Na akú funkciu je prispôsobená kostra dolnej končatiny?
3.png na chôdzu
4.png
Ktoré dve základné časti rozlišujeme na kostre končatín?
4.png pletenec (zelená) a kostru voľnej časti končatiny (červená)
5.png
Ktoré kosti tvoria pletenec hornej končatiny?
5.png lopatka (zelená) a kľúčna kosť (žltá)
6.png
Ktoré kosti tvoria kostru voľnej časti hornej končatiny?
6.png ramenná kosť (modrá), lakťová kosť (na strane malíčka, červená), vretenná kosť (na strane palca, zelená), kosti zápästia (žlté), záprstné kosti (biele) a kosti článkov prstov ruky (sivé)
7.png
Ktoré kosti tvoria kostru predlaktia?
7.png lakťová kosť (na strane malíčka, červená) a vretenná kosť (na strane palca, zelená)
8.png
Ktoré kosti tvoria kostru ruky?
8.png kosti zápästia (žltá), záprstné kosti (biela) a kosti článkov prstov ruky (sivá)
9.png
Ako sa nazýva kĺb medzi ramennou kosťou a kosťami predlaktia?
9.png lakťový kĺb
10.png
Ako sa nazýva kĺb medzi pletencom hornej končatiny a ramennou kosťou?
10.png ramenný kĺb
11.png
Ktoré kosti tvoria pletenec dolnej končatiny?
11.png panvová kosť (tvorená bedrovou /oranžová/, sedacou /modrá/ a lonovou kosťou /červená/)
12.png
Ktoré kosti tvoria kostru voľnej časti dolnej končatiny?
12.png stehnová kosť (červená), jabĺčko (žltá), píšťala (modrá), ihlica (zelená), kosti priehlavku (sivá), predpriehlavkové kosti (biela) a kosti článkov prstov nohy (fialová)
13.png
Ktoré kosti tvoria kostru predkolenia?
13.png píšťala (modrá) a ihlica (zelená)
14.png
Ktoré kosti tvoria kostru nohy?
14.png kosti priehlavku (sivá), predpriehlavkové kosti (biela) a kosti článkov prstov nohy (fialová)
15.png
Ktoré 2 kosti priehlavku sú najväčšie?
15.png členková (B) a pätová kosť (A)
16.png
Ako sa nazýva kĺb medzi pletencom dolnej končatiny a stehnovou kosťou?
16.png bedrový kĺb
17.png
Ako sa nazýva kĺb, ktorého súčasťou je jabĺčko?
17.png kĺb kolena
18.png
Aké typy klenby nohy rozlišujeme?
18.png pozdĺžnu a priečnu