Resuscitácia

Ako sa dáva umelé dýchanie deťom?u malých detí (do 1 roku) sa vdychuje len obsah úst, u väčších (do 8 rokov) polovica vdýchnutého vzduchu
Čo urobíme ak sa postihnutej osobe pri umelom dýchaní nezdvíha hrudník?skontrolujeme ústnu dutinu (zvratky, uvoľnenú protézu, nečistoty) a či má správne zaklonenú hlavu
Aký význam má stabilizovaná poloha?udržuje priechodné dýchacie cesty (bráni vdýchnutiu zvratkov)
V akej polohe má byť telo človeka, ktorý poskytuje masáž srdca?na kolenách po boku postihnutej osoby, masáž sa poskytuje váhou tela s natiahnutými rukami
Čo je príčinou “zapadnutia jazyka” v bezvedomí?uvoľnenie svalov tela
Ako uvoľníme dýchacie cesty človeku v bezvedomí, ktorému zapadol jazyk?zakloníme mu hlavu a zdvihneme bradu
Ako zachrániš človeka, ktorý má zastavené dýchanie alebo krvný obeh?resuscitáciou a privolaním lekárskej prvej pomoci
Kedy ukladáme človeka v bezvedomí do stabilizovanej polohy?ak musíme od neho odísť (privolať pomoc) alebo ak začína vracať
Čo urobíme ak osoba v bezvedomí prestane dýchať?ihneď zahájime oživovanie (resuscitáciu)
Do kedy oživuješ (resuscituješ)?do príjazdu lekárskej pomoci, do doby kým nezačne oživovaná osoba dýchať sama, pokiaľ sa nevyčerpáš
Ako robíme masáž srdca malým deťom?dvoma prstami, u väčších detí dlaňou jednej ruky
Ako zistíš, že dýchanie z úst do úst robíš správne?hrudník postihnutého sa zdvíha pri každom tvojom vdychu
Aké špeciálne pomôcky potrebuješ na oživovanie?žiadne
Kedy začíname oživovanie umelým dýchaním?u malých detí a pri záchrane topiacich sa
Ako zistíš či je postihnutý človek pri vedomí?oslovíš ho, zatrasieš ním, poštípeš ho na uchu
Čo patrí medzi 3 základné životné funkcie?vedomie, dýchanie a krvný obeh
Na aké telefónne číslo voláš záchrannú službu?112 alebo 155
Ako sa nazýva spôsob obnovy krvného obehu u postihnutej osoby?nepriama masáž srdca
Do akej polohy umiestnime osobu, ktorej poskytujeme masáž srdca?na chrbát na tvrdú podložku (podlahu, zem)
Najzávažnejšie stavy ohrozujúce život sú:zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu a masívne krvácanie
Ako zistíš či postihnutá osoba pravidelne dýcha?zrakom, sluchom, pomocou lesklého premetu (telefón, zrkadielko) - metóda vidím, cítim, počujem
Ako kombinuješ masáž srdca a umelé dýchanie u dospelého človeka?30 stlačení hrudníka a 2 vdychy
Kam tlačíme pri poskytovaní masáže srdca?na hrudnú kosť v strede hrudníka
Ako zachrániš človeka, ktorý masívne krváca?zastavením krvácania a privolaním lekárskej prvej pomoci
Ako postupuješ ak nemôžeš poskytnúť umelé dýchanie?vtedy sa robí len masáž srdca, zásoba kyslíka v krvi stačí do príchodu záchrannej služby
Čo zahŕňa resuscitácia?masáž srdca a umelé dýchanie
Kde je správne miesto na masáž srdca?v strede hrudníka
Ako stláčame hrudník pri masáži srdca?5 až 6 cm, asi 100 stlačení za minútu (v rytme piesne "Rolničky, rolničky...")
Ako sa postupuje pri zisťovaní životných funkcií?nezdržujeme sa meraním tepu, zisťujeme či postihnutý dýcha
V akej polohe nechávame osobu v bezvedomí ak sa nemusíme od nej vzdialiť (z dôvodu privolania prvej pomoci)?v polohe na chrbte (pretože sa ľahko kontroluje či dýcha)
Ako sa nazýva spôsob, ktorým zaistí záchranca prísun vzduchu do pľúc postihnutej osoby?dýchanie z úst do úst (resp. z úst do nosu)