Povrch tela stavovcov

Vyber a doplň správne odpovede.