Kolenný reflex


zdroje: www.wikipedia.org
refljcloze.png

1.
2. koreň miechy (ventrálny, predný)
3. nervové vlákno
4. sval stehna
5.
6. pohyb
7. kosť
8. nervové vlákno
9. koreň miechy (dorzálny, zadný)