1            
    2             
     3            
4                 
 5                
   6              

1. Reflex získaný počas života.
2. Schopnosť živej hmoty zaznamenať pôsobiace vplyvy.
3. Čo sa stane s podmieneným reflexom ak sa neposiluje?
4. Podnet inak.
5. Umožňuje zaznamenávať poznatky.
6. Ktorá signálna sústava je spoločná pre živočíchov aj človeka?