Vypracovanie podmieneného reflexu

zdroje: www.wikipedia.org
1.pngpotrava vyvoláva u psa nepodmienený reflex slinenia
4.pngzvonenie (bez predchádzajúceho tréningu) nevyvolá u psa reflex slinenia
2.pngzvonenie sa spája s podávaním potravy (tréning), ktorá vyvoláva reflex slinenia
3.pngzvonenie (po tréningu) vyvoláva podmienený reflex slinenia (bez podávania potravy)