Chemické značky, vzorce a názvy minerálov


obrázok1.png2.png3.png4.png5.png
názov minerálu
chemický názov
vzorec/značka
typ látky