Stavba a vlastnosti minerálov

Test

Doplň a vyber správne odpovede.