Vlastnosti minerálov

vlastnosti minerálov
  • Tieto vlastnosti závisia od štruktúry minerálov. Patria k nim vlastnosti (napr. hustota, tvrdosť) a vlastnosti (napr. farba, lesk).
  • Hustota umožňuje presne určovať minerály. Tie, ktoré majú vysokú hustotu označujeme ako (napr. zlato - Au), minerály s nízkou hustotou ako (kamenná soľ - NaCl).
  • Tvrdosť minerálu je schopnosť odolávať poškriabaniu. Určuje sa podľa stupnice tvrdosti: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. a 10. .
  • Optické vlastnosti súvisia so . Podľa farby rozlišujeme minerály (síra je žltá), sfarbené minerály (odrody kremeňa sú sfarbené nečistotami – /fialový, /ružový, /hnedá) a bezfarebné (čistý kremeň – krištáľ je bezfarebný). Lesk je odraz svetla od plochy kryštálu. lesk má kremeň, sľuda má lesk, pyrit má lesk, ílové horniny lesk a vláknité minerály lesk.

vlastnosti minerálov
  • Podľa rozpustnosti v rozpúšťadle sa delia na a nerozpustné (vo vode sa kamenná soľ rozpúšťa dobre, kalcit pomalšie a zlato sa nerozpúšťa vôbec). Podľa pôsobenia chemických látok – napr. vápenec reaguje s kyselinou chlorovodíkovou (rozkladá sa) za vzniku oxidu .