zdroje: Chémia 8, SPN 2000
1             
  2           
    3         
 4            
 5            
  6           
           
    7         
8             
    9         
   10          
  11           

1. Latinský názov chemického prvku so značkou Hg.
2. Latinský názov chemického prvku so značkou K.
3. Latinský názov chemického prvku so značkou Fe.
4. Latinský názov chemického prvku so značkou Cu.
5. Latinský názov chemického prvku so značkou Ag.
6. Latinský názov chemického prvku so značkou I.
7. Latinský názov chemického prvku so značkou Na.
8. Latinský názov chemického prvku so značkou C.
9. Latinský názov chemického prvku so značkou B.
10. Latinský názov chemického prvku so značkou Ne.
11. Latinský názov chemického prvku so značkou Ca.