Protónové čísla

Pomocou periodickej tabuľky správne priraď protónové číslo prvku.