Protónové čísla chemických prvkov

Usporiadaj prvky do radu podľa protónového čísla (od najmenšieho po najväčšie).