Chemické prvky, ich názvy a značky

zdroje: Chémia pre 8. ročník základných škôl 2000