Názvy chemických prvkov

zdroje: Chémia pre 8. ročník základných škôl 2000