Výživa a dýchanie baktérií a húb

Vyber a doplň správne odpovede.