Rozmnožovanie baktérií a húb

delenie.pngV materskej bunke baktérie je 1 chromozóm, tvorený 1 molekulou DNA. Molekula DNA za zdvojí - vzniknú 2 chromozómy, ktoré sa premiestnia na opačné strany bunky. Medzitým bunka rastie. Uprostred materskej bunky sa utvorí priehradka z cytoplazmatickej blany a bunkovej steny. Bunky sa oddelia - vzniknú 2 dcérske bunky.
kvas.pngKvasinky majú schopnosť rozmnožovať sa pučaním. Na materskej bunke sa utvorí púčik, ktorý sa zväčšuje na veľkosť normálnej bunky. Útvar sa môže oddeliť - vznikne dcérska bunka. Niekedy bunky zostávajú spojené - vznikajú nepravé hubové vlákna. Pučanie sa môže kombinovať s pohlavným rozmnožovaním.
fungsex.pngPri pohlavnom rozmnožovaní húb s plodnicou dochádza k spojeniu dvoch vláken (tzv. prvotné podhubie), ktoré vyklíčili z pohlavne odlišných výtrusov (+) a (-). Po spojení vznikne druhotné podhubie, ktoré obsahuje oddelené jadrá pôvodných vláken - je dvojjadrové. Druhotné podhubie vytvorí plodnicu, v ktorej splynú pohlavne odlišné jadrá a vzniknú výtrusy. Huby s plodnicou sú schopné vytvárať výtrusy aj nepohlavne.