Dráždivosť a pohyb rastlín

Test

Doplň a vyber správne odpovede.