Sústavy orgánov človeka
1 Koža
2 Oporná sústava
3 Pohybová sústava
4 Tráviaca sústava
5 Dýchacia sústava
6 Obehová sústava
7 Vylučovacia sústava

        ZDROJE: