1 ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH
1.1 Ľudské sídla a ich okolie
1.2 Mikroorganizmy žijúce s človekom
1.3 Rastliny pestované v záhradách
1.4 Ovocné rastliny
1.5 Rastliny rumovísk a okrajov ciest
1.6 Liečivé, jedovaté a chránené rastliny
1.7 Okrasné rastliny (20)
2 ŽIVOČÍCHY PROSPEŠNÉ PRE ČLOVEKA
2.1 Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo (22)
2.2 Chovateľsky významné vtáky (24)
2.3 Blízki spoločníci človeka (26)
2.4 Chovateľsky významné cicavce (28)
2.5 Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka (31)
2.6 Nežiaduce cicavce (33)
2.7 Živočíchy v okolí ľudských sídel (36)
2.8 Chránené živočíchy v blízkosti človeka (38)
3 ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA ŽIVOTA - BUNKA
3.1 Rastlinná a živočíšna bunka (42)
3.2 Rastlinné bunky pod mikroskopom (44) (praktická aktivita)
3.3 Živočíšne bunky pod mikroskopom (45) (praktická aktivita)
4 VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA TELA ORGANIZMOV
4.1 Vírusy a baktérie (48)
4.2 Jednobunkové organizmy (49)
4.3 Mnohobunkové organizmy (51)
5 STAVBA TELA RASTLÍN A HÚB
5.1 Stavba tela nekvitnúcich rastlín (55)
5.2 Stavba tela kvitnúcich rastlín - Koreň (56)
5.3 Stavba tela kvitnúcich rastlín - Stonka (58)
5.4 Stavba koreňa a stonky (60) praktická aktivita
5.5  Stavba tela kvitnúcich rastlín - List (61)
5.6  Stavba tela kvitnúcich rastlín - Kvet
5.7 Stavba kvetu (65) praktická aktivita
5.8 Stavba tela kvitnúcich rastlín - Plod a semeno
5.9 Rast a vývin semena
5.10 Stavba plodu a semena (69) praktická aktivita
5.11 Rozmnožovanie rastlín
5.12 Rastlinné telo ako celok (71)
5.13 Huby s plodnicou (73)
5.14 Iné huby a lišajníky (75)
6 VNÚTORNÁ STAVBA TELA BEZSTAVOVCOV
***
6.1 Drobné vodné živočíchy - pŕhlivce
6.2 Vnútorné parazity - ploskavce a hlístovce
6.3 Živočíchy so schránkou - mäkkýše
6.4 Mäkkýše (84) praktická aktivita
6.5 Živočíchy s obrúčkami - obrúčkavce
6.6 Živočíchy s článkovaným telom - článkonožce
6.7 Článkonožce - hmyz
6.8 Stavba tela hmyzu (91) praktická aktivita
6.9 Pozorovanie končatín hmyzu (92) praktická aktivita

ZDROJE:

  • HANTABÁLOVÁ, Ida - MATĽÁKOVÁ, Angelika - ONDREJIČKOVÁ, Zuzana -TRÉVAIOVÁ, Iveta - UHEREKOVÁ, Mária - SITÁR, Andrej: Biológia pre 6. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2009. ISBN 978-80-8091-180-5
  • HANTABÁLOVÁ, Ida - ČUMOVÁ, Katarína - GALVÁNEK, Juraj - SLOBODNÍK, Vladimír: Prírodopis pre 6. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: MEDIA TRADE 2000. ISBN 80-08-02683-9
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org
  • obrázky