1 ZÁKLADNÉ ŽIVOTNÉ PROCESY
1.1 Základné životné procesy organizmov (8)
2 ŽIVOTNÉ PROCESY BAKTÉRIÍ, HÚB A RASTLÍN
2.1 Výživa a dýchanie baktérií a húb (10)
2.2 Výživa a dýchanie rastlín (12)
2.3 Rozmnožovanie baktérií a húb (14)
2.4 Rozmnožovanie rastlín (16)
2.5 Dráždivosť a pohyb rastlín (18)
2.6 Život rastlín (20)
2.7 Životné procesy baktérií, húb a rastlín (22) (praktické aktivity)
3 ŽIVOTNÉ PROCESY ŽIVOČÍCHOV
3.1 Výživa (24)
3.2 Dýchanie (26)
3.3 Vylučovanie (28)
3.4 Obeh telových tekutín (30)
3.5 Regulácia (32)
3.6 Zmyslové vnímanie (34)
3.7 Pohyb (36)
3.8 Rozmnožovanie (38)
3.10  Životné procesy živočíchov (42) (praktické aktivity)
4 ORGANIZÁCIA ŽIVEJ HMOTY
4.1 Bunka
4.2 Život bunky
4.3  Životné procesy bunky (50) (praktické aktivity)
5 DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV
***
5.1 Dedičnosť
5.2 Prenos genetických informácií
5.3 Dedičnoisť a premenlivosť
6 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ORGANIZMOV A ČLOVEKA
***
6.1 Životné prostredie
6.2 Faktory životného prostredia
6.3 Starostlivosť o životné prostredie

ZDROJE:
  • MATĽÁKOVÁ, Angelika - PIKNOVÁ, Zuzana - TRÉVAIOVÁ, Iveta - UHEREKOVÁ, Mária - VIŠŇOVSKÁ, Jana - ZVONČEKOVÁ, Veronika: Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. vyd. Prievidza: Združenie EDUCO 2012. ISBN 978-80-89431-34-2
  • HANTABÁLOVÁ, Ida - ČUMOVÁ, Katarína - UHEREKOVÁ, Mária - ZVONČEKOVÁ, Veronika: Prírodopis pre 9. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: SPN Mladé letá 2003. ISBN 80-10-00004-3
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org
  • obrázky