SYSTÉM HÚB

Ríša: Huby

SYSTÉM RASTLÍN

Ríša: Rastliny


ZDROJE:

  • HANTABÁLOVÁ, Ida -MARGALOVÁ, Elena - ONDREJIČKOVÁ, Zuzana -TRÉVAIOVÁ, Iveta - UHEREKOVÁ, Mária: Biológia pre 5. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2008. ISBN 978-80-8091-130-0
  • HANTABÁLOVÁ, Ida - ČUMOVÁ, Katarína - HROZNÁROVÁ, Viera - PALDIOVÁ, Viera: Prírodopis pre 5. ročník základných škôl, 4. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2007. ISBN 978-80-8091-060-7
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org