1 OPAKOVANIE
1.1 Chemicky čisté látky a zmesi
1.2 Chemické reakcie
2 ZLOŽENIE LÁTOK
2.1 Chemické prvky a zlúčeniny
2.2 Atómy a chemické prvky
2.3 Názvy a značky chemických prvkov (16)
2.4 Molekuly a chemické zlúčeniny (18)
2.5 Ióny (20)
2.6 Chemické vzorce a oxidačné číslo (21)
2.7 Chemická väzba (22)
3 CHEMICKÉ PRVKY
3.1 Periodická tabuľka prvkov (34)
3.2 Kovy, polokovy a nekovy (36)
3.3 Vodík (40)
3.4 Kyslík (42)
3.5.1 Železo (44)
3.5.2 Sodík a draslík - alkalické kovy (46)
4 CHEMICKÉ ZLÚČENINY
4.1 Voda (54)
4.2.1 Názvoslovie oxidov (56)
4.2.2 Oxidy v stavebníctve
4.2.3 Oxidy v životnom prostredí
4.3.1 Kyseliny a zásady
4.3.2 Zloženie a vlastnosti kyselín
4.3.3 Hydroxidy
4.3.4 Soli
5 CHEMICKÉ REAKCIE
***
5.1 Chemické reakcie a chemické rovnice
5.2 Neutralizácia
5.3 Redoxné reakcie
6 LABORATÓRNE PRÁCE
***

ZDROJE:
  • ADAMKOVIČ, Emil - ŠIMEKOVÁ, Jela - ŠRAMKO, Tibor : Chémia 8, 8. vyd. Košice: Východoslovenské tlačiarne 2000. ISBN 80-08-01380-X
  • VICENOVÁ, Helena: Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. prvé vydanie Bratislava, EXPOL PEDAGOGIKA 2011, ISBN 978-80-8091-223-9
  • KARGER, Ivo. – PEČOVÁ, Danuše. – PEČ, Pavel.: Chemie I  pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky výceletých gymnázií. 1.vyd. Olomouc: PRODOS, 2007. ISBN 80-7230-025-03
  • KARGER, Ivo. – PEČOVÁ, Danuše. – PEČ, Pavel.: Chemie II  pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky výceletých gymnázií. 1.vyd. Olomouc: PRODOS, 2011. ISBN 80-7230-036-09
  • Kol. autorov.: Chémia pre základné školy . 1.vyd. Bratislava: SPN, 1995. ISBN 80-08-02291-4
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org
  • obrázky